Tennisseizoen 2024 breekt aan

15 maart 2024


Tennisseizoen 2024 breekt aan

Het is nu half maart en de zon begint langer te schijnen. En dan willen we allemaal weer naar buiten. Ook naar de tennisbaan. Voordat we daar echt los gaan moet er wel nog wat baan onderhoud gepleegd worden. Het bestuur vraagt je om hulp op zaterdag 23 maart van 9.00 tot 12.00 uur op het sportpark. Samen houden we ons park mooi en de banen bespeelbaar. Graag een berichtje als je komt helpen naar Eddy Baard via Whatsapp. 

Contributie 2024

Op de algemene ledenvergadering in januari is besloten om in 2024 de contributie voor tennis niet te verhogen. De verenigingscontributie staat hier onder

Juniorlid t/m 12 jaar  Contributie per jaar € 59,50
Juniorlid 13 t/m 17  Contributie per jaar € 71,50
Seniorlid  Contributie per jaar € 121,00
Gezinslidmaatschap (individueel aanmelden en betalen door alle gezinsleden)  Contributie per jaar € 250,00 (na verrekening teruggave)
Zomertennis voor niet leden Maanden juni, juli en augustus € 50,00
Wintertennis voor niet leden Maanden november tot en met maart € 50,00
Baanhuur derden Hele jaar € 15 per uur 

Je krijgt binnenkort een factuur met het verzoek om te betalen. Voor het gezinslidmaatschap geldt dat je eerst de volle mep betaalt en daarna alles boven de € 250 terugkrijgt van onze ledenadministratie. Dit omdat het KNLTB betalingssysteem zo werkt.    

Het zal je opvallen dat we padel niet noemen. Dat is bewust. Want de banen liggen vlakbij de plek waar het nieuwe clubgebouw zal verrijzen en is omringd door zand. Om de banen staat nu een hek omdat de gemeente en de afdeling tennis onnodige vervuiling van de banen wil voorkomen. Tegelijk is het bestuur is in gesprek met de gemeente (de eigenaar van de padelbanen) over het moment van openen en de voorwaarden waaronder leden van de sportvereniging HOVC gebruik kunnen maken van de padelbanen. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen.

Midzomertoernooi

Op 22 juni houdt de afdeling tennis samen met Voevke een midzomertoernooi in Odoorn. Nadere informatie volgt, maar zet de datum alvast in je agenda!  

Training in 2024

In 2024 kan nog niet getraind worden op de tennis- en padelbanen. Want we hebben geen trainer en het sportpark biedt dit jaar nog niet de nodige faciliteiten. We hopen dat er vanaf 2025 wel een trainer beschikbaar is om lessen te verzorgen voor tennis en padel. Mocht je iemand kennen die beschikbaar is als trainer, laat het ons weten! 

Vernieuwde website van de afdeling tennis

De website van de afdeling tennis wordt vernieuwd. Gezien onze tennisvereniging vorig jaar is gefuseerd to SV HOVC, zal deze structuur en naamgeving binnenkort ook op de website terug te zien zijn. Als je nu de website www.svhovc.nl bezoekt, kun je al de keuze maken tussen voetbal en tennis. Als je voor tennis kiest, wordt je momenteel nog doorgestuurd naar de huidige website www.tcokko.nl. Deze url zal op termijn komen te vervallen, en veranderen naar tennis.svhovc.nl.  Naast de veranderingen van adressen, zullen we ook de website zelf van een nieuw jasje voorzien en zal de website waar nodig worden opgeschoond. Tevens zal er al een begin worden gemaakt om naast het tennis zelf, ook ruimte voor het padellen in de nieuwe website worden opgenomen.

We wensen jullie veel tennisplezier en hopen je te zien op de tennisbaan!

Het bestuur   

Nieuwscategorieën