Huisregels

Om het spelen op ons park in goede banen te leiden heeft de vereniging een aantal baanregels vastgesteld.

Algemene regels SV HOVC afd. Tennis.

 • Alleen leden en gastspelers mogen tennissen op het park
 • Het is mogelijk, indien er een of meer banen vrij zijn, een baan te huren voor niet leden via de penningmeester voor € 15,00 per uur per baan. Dit kan eenvoudig door een aanmelding te doen via Aanmelden gastspelers ivm baanhuur
 • Op de banen bevinden zich alleen leden die aan het tennissen zijn.
 • Indien alle banen bezet zijn, hanteren we een maximum speeltijd van 60 minuten voor een dubbel spel en 45 minuten voor een enkel spel, met dien verstande dat de langst spelende spelers plaats maken voor aankomende spelers.
 • Alle leden hebben een parkonderhoudende en een controlerende taak.
 • Zorg dat er geen rommel op het park ligt. Rommel deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Elke actie die kan leiden tot schade, wordt vermeden of de schade wordt zo goed mogelijk hersteld. Dus niet op de netten zitten of er overheen klimmen of springen. Alleen met gravelschoenen op de baan. In het voorjaar minder hard afzetten (ivm. zacht gravel) en gaten in de baan met de voet weer dichtmaken en aanstampen.
 • Tennistassen zoveel mogelijk in de kleedruimtes, laat hierin geen waardevolle spullen achter.

Baanregels

 • Er mag alleen gespeeld worden in sporttenue en op tennisschoenen die geschikt zijn voor gravel-en all weather-banen (gravelschoenen zijn schoenen met een niet te grof profiel). Het profiel hoort in de zool te zitten en er niet bovenop. De zoolrand moet rond zijn en niet hoekig
 • Na het spelen dient de baan altijd gesleept te worden.
 • Na het vegen moeten de netten/vegers weer opgehangen worden aan de daarvoor bestemde haken achter de banen, dusdanig dat ze vrij van de grond hangen.
 • Het is niet toegestaan om over het net te stappen of over het net te springen of op het net te zitten.
 • Bij vorst en opdooi mag er niet gespeeld worden.

De baanblokkering

 • Als het gevroren heeft en de banen hard zijn kan er wel op gespeeld worden mits de lijnen niet omhoog zijn gekomen.

 • Als het weer dooi is en de banen zijn zacht: NIET op spelen want dan verniel je de bovenlaag.

  Dus: geen tennis:  

  • bij zachte banen 
  • de netten omlaag hangen
 • Training wordt in principe alleen op banen 1 en 2 gegeven.
 • Trainingstijden en andere blokkeringen worden aangegeven op de website.
 • Als de groundsman daarom vraagt, dient de baan verlaten te worden. Zijn werkzaamheden hebben een absolute voorrang.

De verlichting van de banen

 • Alle banen zijn van verlichting voorzien.
 • De verlichting van banen 1, 2, 3  zijn aan/uit te schakelen mbv. de schakelaar in de (voorlopige) meterkast.
 • Als er niet meer gespeeld wordt op een baan, het licht uitschakelen. 

Gedragsregels.

 • Storend gedrag is niet toegestaan. Tennis is een concentratiesport en derhalve dient er een zekere rust te zijn.
 • Lopen over de banen waar gespeeld wordt is niet toegestaan.
 • Toeschouwers en wachtenden moeten buiten de baan blijven.
 • Het ophalen van een weggerolde bal is niet nodig. Vraag gewoon aan de spelers op de aangrenzende baan om de bal terug te gooien

Inzet van leden

Ook onze vereniging kan niet bestaan zonder inzet van de leden. Wij vragen u om 2x per jaar inzetbaar te zijn voor kantinedienst of baan/parkonderhoud.