Stand van zaken renovatie Sportpark

02 september 2021


Tijdens ons 45 jarige lustrum op 21 augustus werd de stand van zaken mbt. de renovatie van ons Sportpark medegedeeld.

Het bestuur nam de aanwezige leden mee in de ontwikkelingen rond de renovatie van het Harm Kuiper Sportpark.

Zoals het er nu uitziet gaan HOC en Okko niet verhuizen. Bij de gemeente leeft de wens om het park gereed te maken voor de toekomst. Daarbij past een andere ontsluiting, maar dat is nog niet zo eenvoudig.

Er is een bureau ingehuurd door de gemeente dat opdracht heeft om een aantal ontwerpen te maken voor de velden van HOC en Okko op de huidige locatie. Een uitgangspunt is gebruik maken van het huidige oppervlak en een gedeeld clubgebouw met HOC. 

Er worden minimaal twee varianten uitgewerkt voor HOC, 1 met 4 grasvelden en 1 met twee grasvelden en 1 kunstgras veld. De laatste variant is het goedkoopst en heeft de voorkeur van het bestuur van HOC. 

Voor Okko is duidelijk is geworden dat we met onze huidige 110 leden recht hebben op maximaal 3 tennisbanen (de KNLTB noemt ca 70 leden per baan). Want wanneer eventueel TC Valthe overkomt zijn 2 banen zeker onvoldoende. De gemeenteraad is daarvan nog niet overtuigd maar gaf in juli wel aan dat een padelbaan bespreekbaar is. 

Het bestuur van Okko denkt actief mee en wil de renovatie als breekijzer gebruiken om alle faciliteiten van Okko  in 1 keer te vernieuwen. Vasthouden aan onze gravelbanen leidt binnen enkele jaren tot grote problemen want ze zijn net als ons clubgebouw oud en binnenkort toe aan groot onderhoud. Okko heeft de middelen daarvoor niet.

Met de instemming van de Okko leden willen we gaan voor

  • een nieuw gedeeld clubhuis
  • 3 nieuwe all weather tennisbanen waardoor we het hele jaar kunnen tennissen,  en 
  • eventueel 1 of 2 padelbanen

Wanneer de tekeningen beschikbaar zijn vragen we jullie steun en instemming met de plannen, want het bestuur is Okko niet, dat zijn jullie! 

Nieuwscategorieën