Renovatie Harm Kuiper Sportpark goedgekeurd

23 september 2022


Op 22 september ging de gemeenteraad bijna unaniem akkoord met het beschikbaar stellen van ruim 3,7 miljoen euro (excl. BTW) voor de renovatie van het Harm Kuiper sportpark. Dus Okko en HOVC kunnen verder!  

De raad vond dat er een breed gedragen, goed, maar wel prijzig plan ligt. En dat er veel draagvlak is bij de verenigingen, wat o.a. blijkt uit de goede samenwerking.

Er is zorg over de financiële beheersbaarheid en men heeft erkend dat de risico’s van overschrijding door de onvoorspelbaar oplopende bouwkosten niet neergelegd kunnen worden bij de sportclubs. Daarmee komen deze te liggen bij de gemeente, wat aanleiding gaf om regelmatig om voortgangsrapportages te vragen. En om bij de indicatie dat kostenoverschrijding zal optreden direct terug te komen in de raad om samen naar oplossingen te zoeken. Want de raad heeft het budgetrecht.

De intentie bij HOVC, Okko en de gemeente is en blijft om het park te realiseren voor de daarvoor begrote kosten.  

Hoe nu verder?

Het bestuur ziet een aantal mijlpalen:

-        Het met HOVC vaststellen van de planning van het hele proces, inclusief wanneer de tennisbanen en de voetbalvelden er uit gaan.

-        Het vinden van mogelijkheden voor onze leden om toch te kunnen blijven tennissen.

-        Het samengaan met HOVC in verband met het aanbesteden en exploiteren van het clubgebouw. De Bijzondere ledenvergadering van Okko stemde op 30 augustus in met het principe. De vorm wordt onderzocht.

-        Het voorbereiden- en geven van de opdracht tot de bouw van het gedeelde clubgebouw.

-        Het besluit van de gemeente over het al dan niet honoreren van de voorkeur van de Okko-leden voor match clay als ondergrond.  

Het bestuur heeft op onderwerpen hulp gezocht en gevonden bij onze leden:

Bouwcommissie                                                          Wiebo Freuling

Commissie aanleg velden                                          Eddy Baard

Voorbereiden samengaan HOVC en Okko               Bjorn Cramer, Frank Sturkenboom, Peter Seeger  

Mogelijk zullen we binnenkort ook nog andere leden vragen om hun expertise in te zetten om Okko de gewenste bestuurlijke positie te geven in het sportpark.  

Tenslotte nog een paar links over de besluitvorming:

Link naar agenda besluitvormende raadsvergadering van 22 september 2022: Agenda Raadsvergadering 22 september 2022  Kijk onder agendapunt 7.2  

Link naar persbericht RTV Drenthe van 23 september 2022:  Persbericht RTV Drenthe ven 23 september 2022   

Nieuwscategorieën