Okko Corona Tennisrichtlijnen

18 mei 2020


TC OKKO CORONA TENNIS REGELS 

We maken onze Vereniging OKKO corona-proof door onderstaande regels op te volgen.

 

• Houd ten alle tijden 1,5 meter afstand.

• Alle jeugd onder 19 jaar altijd tennissen onder toezicht van een leraar of toezichthouder. 

Een lid kan als vrijwilliger de rol van toezichthouder op zich nemen.

• De tennismuur is toegankelijk voor maximaal  1 persoon in de leeftijd van 13 jaar en ouder. 

De jeugd onder 13 kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van de muur.

• Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet. De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten.

• Volwassen vanaf 19 jaar en ouder mogen vrij singelen en dubbelen waarbij maximaal 16 personen tegelijk op het park aanwezig mogen zijn. 

• Jeugd onder 13 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder; geen maximaal aantal spelers per baan.

• Jeugd 13 tot en met 18 jaar mag vrij spelen onder toezicht van een toezichthouder;

   maximaal 4 spelers per tennisbaan

• Komt u om te gaan tennissen maar het maximum aantal spelers van 16 personen blijkt al op het park aanwezig, dan dient u buiten het park te wachten of weer naar huis te gaan.

• Vrij tennis is toegestaan op de banen van het andere blok tijdens activiteiten, zoals tijdens lessen en de dinsdagmiddag dames. Zijn bv. baan 1 en 2 bezet, dan is vrij tennis op baan 3 en 4 toegestaan. 

• Omdat er bij vrij tennis niet wordt afgehangen/gereserveerd geldt in principe een speelduur van 45 minuten voor een Singel en 60 minuten voor een Dubbel. 

•Tijdens de Toss-avond en de vrijdagmorgen dames dubbel competitie is het niet toegestaan vrij te spelen

• Tijdens activiteiten is het verplicht de basis regels in acht te nemen zoals vermeld bij de ingang.

• Kijk dus altijd op de website:  tcokko.nl wanneer activiteiten gepland staan of er nieuwe berichtgeving is.

Worden de regels niet opgevolgd dan is het bestuur genoodzaakt het park te sluiten.

 

VEILIG OP DE BAAN PRINCIPES

• Vanaf 13 jaar, houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar.

• De kantine, het terras en de kleedkamers zijn gesloten.

• Het toilet is alleen voor noodgevallen beschikbaar.

• Spelers zijn alleen welkom op de vereniging tot een maximum van 16 personen.

• Er mag geen publiek komen kijken op het park. Dus ook geen ouders bij de tennisles van hun kinderen.

 

Richtlijn voordat je gaat spelen

• Ga weer naar huis wanneer blijkt dat er 16 personen gebruik maken van de banen.

• Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.

• Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.

• Geef geen high fives.

• Wissel van baanhelft met de klok mee.

• Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan.

• We adviseren handschoenen te gebruiken. 

 

Richtlijnen tijdens het spelen

• Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen)

 

Richtlijnen na het spelen

• Ga na het spelen direct naar huis. 

Nieuwscategorieën