Nieuwe informatie mbt. toekomst van TC Okko tennispark

27 januari 2021


Op 16 januari jl. is er een mail naar alle leden gestuurd mbt. de toekomst van het TC Okko tennispark met de volgende inhoud:

Odoorn, 16 januari 2021

Beste Tennisvrienden,  

ATTENTIE We verzoeken u met klem dit bericht goed te lezen en ons uw mening te laten weten.   Het betreft de toekomst van het ons aller zo geliefd TC Okko tennispark waarbij jouw stem telt !!!!  

Al een aantal jaren is de Gemeente actief met het maken van plannen met betrekking tot de toekomst van de sportparken in de omliggende dorpen en dus ook Odoorn. Vorig jaar hebben er inloopavonden plaatsgevonden waar we mogelijke plannen konden inzien en vragen konden stellen.

Inmiddels is er namens de gemeente een Klankbordgroep locatieonderzoek sportpark Odoorn samengesteld. Het doel is te komen tot een gedragen voorkeurslocatie voor onze sportverenigingen. Jij vindt de toekomst van TC Okko toch ook belangrijk?

Er zijn daarom een aantal zaken waarvoor we je vragen je mening te geven zodat de afgevaardigde namens TC Okko ons standpunt en onze  belangen op een goede manier kan verdedigen. Het resultaat  van de ingestuurde formulieren wordt tijdens de ALV bekend gemaakt.

De eerstkomende vergadering van de klankbordgroep is al op 20 januari as. en daarom verzoeken wij je nogmaals per omgaande je stem te laten horen zodat de toekomst van onze tennisclub geen verrassing wordt.  

Vergeet niet onze Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering  (ALV) op donderdag 28 januari om 20:00uur ONLINE. Volgende week ontvang je daarvoor een link naar het platform waar je de vergadering kunt bijwonen. Zorg dat je de link ruim op tijd uitprobeert, zodat de vergadering soepel van start kan gaan. (zie ook de e-mail van 4 januari j.l.  

Met sportieve groet,

Het Bestuur van TC Okko        

 

NB: je kunt bijgaand vragenformulier met je antwoorden  retourneren aan:

Per e-mail naar: [email protected] of [email protected]

In de bus bij M. Tanis, Rusken 7, Odoorn

In de bus bij E. Baard, Sleedoorn 29, Odoorn

 

Het gemailde vragenformulier:

Vragenformulier alle leden

Uitkomst vragenformulier

Uitkomst vragenformulier

Nieuwscategorieën