Hammeersweg beste plek voor sportpark Odoorn

26 mei 2021


De beste plek voor een (her)nieuw(d) sportpark in Odoorn is de Hammeersweg in Odoorn waar nu sportpark Harm Kuiper ligt. Dat is het voorstel van het college van B&W van de gemeente Borger-Odoorn dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Deze keuze baseert de gemeente op een locatieonderzoek en de inbreng van de sportverenigingen (HOC, Valther Boys, TC Okko en TC Valthe) en inwoners van het dorp. Samen met de betrokken voetbal- en tennisverenigingen wordt nu een plan gemaakt voor verbouw of nieuwbouw van het sportpark en worden de investeringskosten in kaart gebracht. De gemeenteraad neemt hierover binnenkort een besluit. 

Om mee te denken over een geschikte plek voor het locatieonderzoek is een klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van de sportverenigingen en inwoners van het dorp. Zij zijn nauw betrokken bij de keuze van een geschikte locatie. Van de vier meest kansrijke plekken zijn inrichtingsschetsen gemaakt om een gelijkwaardige vergelijking te kunnen maken. Hieruit kwamen twee voorkeurslocaties naar voren: de Hammeersweg en de Kerkakkersweg. 

Beide voorkeurslocaties kennen voor- en nadelen. De voorkeur van de klankbordgroep gaat uit naar de Hammeersweg. Ook de sportverenigingen uit Odoorn hebben duidelijk gemaakt dat hun voorkeur – mede vanwege de factor tijd – bij deze locatie ligt. Een belangrijk gegeven omdat de accommodatie straks eigendom wordt van de initiatiefnemers.

De provincie Drenthe staat negatief tegenover de optie Kerkakkersweg omdat dit het eslandschap aantast. Om het ingezette proces zorgvuldig te vervolgen, wordt de optie Hammeersweg daarom uitgewerkt tot een gedetailleerde inrichtingsschets. In de uitwerking kunnen verschillende varianten worden opgesteld zodat ingespeeld kan worden op wensen van gebruikers, omwonenden en provincie. Hierbij is het uitgangspunt dat er wordt toegewerkt naar een pand waar zowel de tennisvereniging als de voetbalvereniging gebruik van gaat maken. 

Wethouder Niek Wind: “We willen samen met verenigingen werken aan het realiseren van een toekomstbestendig sportpark waar jong en oud kan sporten en bewegen.” De kosten spelen natuurlijk een rol bij de verdere uitwerking. In het Haalbaarheidsonderzoek (buiten)sportvoorzieningen Odoorn vallen de kosten van renovatie van het bestaande sportpark aanzienlijk lager uit dan van een nieuw sportpark. In de uitwerking van de locatie Hammeersweg wordt een raming van de kosten gemaakt voor de verschillende varianten. 

Reacties van de voorzitters van de vier sportverenigingen: 

Jos Deen (Valther Boys): 

Pasted Graphic 5.tiff

“Het sportpark op de plek te laten waar het nu is is naar ons idee de beste oplossing. Niet alleen voor Valther Boys, maar zeker voor de fusievereniging die straks zal ontstaan. Je hebt dan alles mooi bij elkaar en er komt straks één clubgebouw voor iedere vereniging die van het sportpark gebruik gaat maken. Ook daar staan wij achter. Er zit hier al een bestemmingsplan op
en het zou veel sneller en met minder financiële input kunnen worden neergezet. Beide verenigingen hebben zich als enige van de vier leefgebieden gestort op een  samenwerking. Uiteindelijk komen er daardoor twee sportparken vrij waarmee de gemeente erg veel geld bespaart. Wij verwachten dit terug te zien in het te realiseren plan in Odoorn. 

We gaan zo een heel mooie toekomst tegemoet en kunnen jaren vooruit. Uiteindelijk is het goed voor het voetbal op alle niveaus: jong en oud, maar ik vind het voor het verenigingsleven binnen Valthe erg jammer. Valther Boys is uiteindelijk altijd een sociale spil binnen het dorp geweest.” 

Eddy Baard (TC Okko) 

Pasted Graphic 1.tiff

“Tennisclub Okko is vanaf het begin betrokken geweest bij de plannen van de gemeente om het Sportpark Harm Kuipers in Odoorn hetzij te verplaatsen hetzij te renoveren. De leden van Okko en bewoners van Odoorn zijn vanaf het begin tegen verplaatsen geweest en nu lijkt het erop dat dat ook niet gaat gebeuren. Daar zijn we heel blij om. Maar het is nog onduidelijk of Okko mee kan profiteren bij de renovatie. Net als bij voelbalclub HOC is het clubhuis van Okko dringend aan vervanging toe. En op de gravelbanen van Okko kan ‘s winters niet gespeeld worden. Daarnaast is groot onderhoud van gravelbanen duur. Over het nieuwe multifunctionele clubhuis voor zowel voetbalvereniging HOC als tennisclub Okko zijn alle partijen het eens. Dat moet er komen. 

Maar voor een toekomstgericht regionaal sportpark voor de dorpen Klijndijk, Valthe, Exloo en Odoorn is naast nieuwe voetbalvelden meer nodig. Namelijk ook voldoende tennisbanen die het hele jaar door gebruikt kunnen worden. Daarom heeft Okko bij de gemeente gepleit om tenminste twee van de vier gravelbanen te vervangen door all weatherbanen. Zelf kan Okko dat met haar honderd leden niet bekostigen. Wat volgens Okko verder nog ontbreekt is de mogelijkheid om in Odoorn, net als in Borger, aan de sterk opkomende padelsport te kunnen doen.” 

Jan Lukas Meijer (TC Valthe) 

“Het is prematuur; het is nog helemaal niet zeker dat we naar Odoorn gaan. We hebben meegepraat over een nieuw sportpark. Realiteit is dat dit park er niet komt. Dat we aansluiten bij de huidige plannen is zeer onzeker. Er is veel onduidelijkheid over de laatste opties. Als de definitieve plannen voorliggen zullen wij het aan onze leden voorleggen. Zij beslissen uiteindelijk. Natuurlijk hebben we met Okko gesproken, maar dat ging nog over een nieuw park. De situatie is sindsdien weer veranderd. Ik verwacht van de gemeente een definitief voorstel waar we ons over gaan uitspreken. Tot die tijd blijven we gewoon in Valthe en ondernemen we verder geen actie.

Voor alle duidelijkheid: we staan achter de keuze om geen nieuw park aan te leggen. Renovatie van het HOC-park is de juiste keuze. Ook financieel. Ik sluit op termijn niet uit dat we samengaan met Okko . Maar dit hangt af van het uiteindelijke voorstel van de gemeente en de gesprekken met Okko. Ook op financieel gebied. Niet onbelangrijk natuurlijk.” 

Harold Enting (HOC) 

Pasted Graphic 2.tiff

“We vinden dit een prima besluit van de gemeente. Het college van B&W stelt dit vervolgens voor aan de raad. Binnen nu en een week of zeven weten we meer. Tot die tijd kunnen we niet meer dan afwachten wat er wordt besloten. Duidelijk is dat er straks één clubgebouw voor alle vier sportclubs komt. Ons clubgebouw is een jaar of vijftig oud en ook dat van de tennisclub is niet meer heel modern en is net als het onze aan vervanging toe. Daar ben ik ook blij mee. Als alles doorgaat dan moet er van alles worden veranderd: de toegangsweg bijvoorbeeld, parkeerplaatsen en er zal een extra veld bij moeten komen. 

We zullen straks ook gaan onderzoeken wat de mogelijkheden met betrekking tot een fusie met Valther Boys zijn. Zij hebben weinig jeugdleden en spelen al een seizoen in een zogenaamde ‘ST-vorm’ (samenwerking) met ons. Dat geldt ook voor de lagere elftallen van Valther Boys. Dat gaat prima en ik verwacht ook geen problemen met betrekking tot het hoogste elftal. Ze zullen nog een jaar als Valther Boys doorgaan en dan zal de fusie eventueel mogelijk moeten zijn. 

Ik vind het trouwens prima dat alles hier straks samen is. Samen zijn we sterker en ook voor de gemeente is dit natuurlijk goed. Het scheelt nogal of je een compleet nieuw sportpark moet realiseren of een bestaand opknapt en renoveert.”

(Artikel uit Week in Week uit / Gerry Grave) 

 

Nieuwscategorieën